Публічний договір (оферта) на надання послуг

1. Загальні положення

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі – “Оферта”) сервісного центра Wash Service (далі – “Компанія”), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг (далі – “Договір”) на викладених в цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки.
1.2. Компанія публікує цей Публічний договір (оферту) на інтернет-сайті Wash-service.kh.ua. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті: Wash-service.kh.ua.
1.3. Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (Користувач) зобов’язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього.
1.4. Компанія залишає за собою право вносити зміни в Оферту (в тому числі в опис послуг, тарифів, порядку оплати) і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленої редакції Оферти на сайті відповідно до положень п. 1.2. цієї Оферти, якщо інше не зазначено в Оферті.
1.5. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
• Компанія — сервісний центр Wash Service, місцезнаходження: м. Харків, вул. Москалівська 12, буква «Б».
• Сайт (Портал) — Інтернет-ресурс Wash-service.kh.ua – сукупність програмних і апаратних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу Wash-service.kh.ua, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://wash-service.kh.ua і знаходиться в розпорядженні і користуванні Компанії на підставі ліцензійного договору з власником Сайту. Зміст Порталу захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством України про недобросовісну конкуренцію.
• Адміністрація Сайту — сервісний центр “Wash Service” і / або інші особи (субпідрядники), уповноважені належним чином Компанією на управління Сайтом і надання Сервісів Користувачам при використанні Сайту відповідно до цього Договору.
• Сервіси Компанії — сукупність послуг, що надаються Компанією, відповідно до цього Договору для Користувачів на платній або безоплатній основі.
• Користувач — будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору і користується Сервісами Компанії.
• Виконавець — майстер-механік, що прийняв умови реєстрації та пройшов перевірку кваліфікації в Компанії відповідно до умов цього Договору.
• Замовник — Користувач, що прийшов на Сайт з мережі Інтернет та замовлює Виконавця для отримання послуг/ремонтних робіт.
• Політика конфіденційності — умови роботи Компанії з конфіденційною інформацією на Сайті. Діюча версія розміщена на Сайті, за адресою: https://wash-service.kh.ua/politika-konfidentsialnosti. Правила конфіденційності є невід’ємною частиною Договору.
• Обліковий час — Київський час. Всі дати, які вказуються при використанні Сайту і Сервісів Компанії, обліковуються за Київським часом.
• Зображення — фотографії (аватари) Виконавців, додані фото/зображення, як приклад виконаних робіт в портфоліо Компанії.
• Відгук — коментарі Користувача/Замовника на Сайті з приводу його взаємин з Компанією в процесі надання послуг/виконання робіт.
У разі відсутності однозначного трактування термінів у цій Оферті, Сторони будуть керуватися трактуванням термінів, які використовуються на Сайті відповідно до чинного законодавства України.

 

2. Предмет договору

2.1. В порядку та на умовах визначених в цьому Договорі, Компанія надає консультації та послуги по ремонту (обслуговуванню) пральних машин автомат в сервісному центрі по адресу м. Харків, вул. Мосвкалівська 12, буква «Б» та на виїзд на будинок Виконавця від Компанії.
2.2. Акцептом (моментом повного підтвердження і беззастережного прийняття всіх умов Договору-оферти, його додатків, правил, доповнень, які є його невід’ємними частинами, є момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом в тому числі, але не виключно: замовлення зворотнього дзвінка на Сайті, замовлення Виконавця, фактичне користування Сервісами Сайту.
2.3. Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сайті означає, що Користувач ознайомлений, розуміє і беззастережно приймає умови цього Договору-оферти в повному обсязі без застережень і обмежень.
2.4. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цього Договору, Користувач не має права використовувати Сервіси Компанії і Компанія просить його покинути Сайт.
2.5. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.
2.6. Крім тексту цього Договору, порядок надання Сервісів Компанією визначаються Правилами конфіденційності.
2.7. Компанія має право залучати третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини послуг з використання та/або доступу до Сайту.

 

3. Порядок надання і використання Сервісів Компанії

1. Сервіси надаються Компанією тільки для Користувачів.
2. Особа, яка бажає стати Користувачем має обов’язково надавати достовірну, повну і точну інформацію про себе і забезпечувати її актуальність і повноту. Користувач зобов’язується не вводити Компанію і / або інших Користувачів в оману щодо своєї особи / найменування, а також не розміщувати на Сайті номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні / реєстраційні дані та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. У разі виявлення Адміністрацією Сайту недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, Адміністрація Сайту має право припинити надання доступу до Сервісів Сайту і надання послуг з використання Сервісів і / або вимагати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної Користувачем інформації. В такому випадку Адміністрація Сайту направляє відповідне повідомлення Користувачу.
3. Користувач несе відповідальність за дотримання прав (майнових та немайнових) третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Компанії при реєстрації Користувача, використанні Сайту і отриманні Сервісів Компанії. З моменту користування Сайтом Користувач дає згоду і погоджується на обробку Компанією персональних даних Користувача, зазначених ним при реєстрації, (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, використання і поширення, реалізація, передача, знеособлення, знищення ) з метою забезпечення можливості надання Послуг, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача.
4. Користувач має право в будь-який час припинити використання Сервісів Компанії, повідомивши про це Компанію шляхом телефонного дзвінка на відповідні номери.
5. Компанія не гарантує доступність Сайту і Сервісів цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в використанні Сервісів при порушенні ним цього Договору.
6. Забороняється розміщення особистих повідомлень і завантаження файлів, які:
• порушують чинне законодавство України;
• містять спам, схеми фінансових “пірамід”;
• є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
• містять посилання на Інтернет-ресурси, що належать Користувачам або третім особам;
• містять контактні дані Користувача (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень);
• порушують права третіх осіб.
7. Користувач зобов’язується:
• Не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
• Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті без попередньої письмової згоди Компанії;
8. Виконавцям забороняється передоручати виконання Завдань третім особам, в тому числі своїм дружинам, дітям, родичам і друзям.

 

4. Права і обов’язки Компанії

1. Адміністрація Сайту зобов’язується забезпечити можливість отримання Користувачем Сервісів в порядку, визначеному цим Договором.
2. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Компанії в будь-який час з будь-якої причини за умови направлення відповідного повідомлення Користувачу.
3. Компанія має право змінювати умови даного Договору тому числі порядок оплати і тарифи Сервісів. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Сайті і / або в інформаційній розсилці. Продовження користування Сайтом Користувачем після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями.
4. Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі сайту без узгодження з Користувачем.
5. У разі порушення Користувачем умов цього Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до будь-якого з Сервісів Компанії в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.
6. Компанія має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Сервісів Компанії.

 

5. Права та обов’язки Користувача

1. Користувач зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, а також оплачувати надані йому Сервіси в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.
2. Користувач зобов’язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Сервісів Компанією та їх вартості. Мовчання і продовження користування Сервісом після повідомлення Компанією на Сайті про зміну поточних умов цього Договору та інших змін розглядається як згода Користувача з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не буде передбачено в таких змінених документах. Всі ризики, пов’язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту, несе Користувач.
3. Користувач зобов’язується використовувати Сервіси тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Компанії.
4. Користувач не має права вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу Порталу і є його несумлінним використанням. Користувач зобов’язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
5. Користувачам категорично забороняється публікація відгуків з метою маніпуляції рейтингом:
• фіктивні позитивні відгуки, залишені представниками Виконавців / Замовників або третіми особами з метою маніпуляцій з рейтингом користувачів;
• фіктивні негативні відгуки, залишені Користувачами конкуруючих Виконавців або третіми особами з метою заниження рейтингу.
У разі виявлення Адміністрацією Сайту такі відгуки будуть приховані / видалено.
6. Користувач може мати інші права та нести інші обов’язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством України.

 

6. Відповідальність. Обмеження відповідальності

1. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісів. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісів.
2. При порушенні Користувачами умов цього Договору та / або норм чинного законодавства України, Компанія залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісів Компанії на тимчасовій основі, а в разі грубого і / або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сервісів на постійній основі.
3. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії та/або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв’язку.
4. Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.
5. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов’язані з використанням Користувачем Сервісів.
6. У разі пред’явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Компанії, пов’язаних з використанням Користувачем Сервісів Компанії, Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків та спорів, або виступити на стороні Компанії в таких спорах, а також відшкодувати збитки Компанії (включаючи судові витрати), завдані їй у зв’язку з претензіями і позовами, пов’язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльністю Користувача на Сайті.

 

7. Інтелектуальна власність

1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об’єктів інтелектуальної власності в тому числі об’єктів авторського права, і інших об’єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об’єктів, які входить до складу Сервісу, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

 

8. Порядок вирішення спорів

1. Користувач і Компанія погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов’язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача відносно наданого Компанією Сервісу приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Компанії протягом трьох місяців з дня надання Сервісу або відмови в його наданні.
2. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Компанії.
3. У разі виникнення суперечок між Замовником та Виконавцем, пов’язаних з виконанням / наданням Виконавцем робіт / послуг Замовнику або їх оплатою, дані спори вирішуються за місцем знаходження Компанії.

9. Порядок внесення змін і доповнень до Договору

1. Зміни та / або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Компанії. Датою вступу в силу змін і / або доповнень до цього Договору є дата опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті, якщо Компанією не вказано інше.
2. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та / або доповненнями до цього Договору, Користувач має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Компанії про відмову Користувача від подальшого використання Сервісів Компанії, а також про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції договору або про відмову дотримуватися його умови.
3. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання Сервісів Компанії, визнаються згодою і приєднанням боку до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін і / або доповнень.

10. Заключні положення

1. Цей Договір і відносини між Компанією та Користувачем регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.
3. Цей Договір щодо кожного з користувачів вступає в силу з моменту вчинення Користувачем одного з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2.2. цього Договору та діє до моменту закінчення використання Користувачем Сервісів Компанії.

Редакція 20.03.2019

Украина, Харьков, ул. Москалёвская 12 “Б”

Карта проезда в Google Maps

Выезд мастера с 8:00 до 21:00
без выходных и праздников
Сall Сenter круглосуточно